Podziękowania

„Na pamięć: archiwum społeczne” nie powstałoby, gdyby nie pomoc wielu osób.

Spotkaliśmy się z wielkim odzewem wśród mieszkańców Radwanic (i nie tylko), którzy poświęcili swój czas na podzielenie się historiami z Radwanic oraz udostępniając swoje prywatne materiały, często takie, które nie były jeszcze nigdzie publikowane.

W tworzenie archiwum społecznego Radwanic włączyli się:

 • Państwo Bryś
 • Państwo Walacik
 • Jolanta Dembna
 • Elżbieta Jarosz
 • Katarzyna Burzyńska
 • Państwo Koseccy
 • Stefania Dominiak
 • Maria Guszała
 • Zenon Jurdeczka
 • Państwa Kałużka
 • Irena Kasprzak
 • Marian Kobzda
 • Państwo Mikoś
 • Państwo Nyk-Pokora
 • Urszula Walacik
 • Krzysztof Niemasz

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Urzędu Gminy w Radwanicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Radwanicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radwanicach: za udostępnienie kronik i zdjęć archiwalnych, dzięki czemu wielu mieszkańców będzie mogło się z nimi zapoznać w zaciszu własnych domów.

Dziękujemy za niesamowite wsparcie i pomoc Stowarzyszeniu Radwanicki Klub Seniora „Optymiści”.

Dziękujemy młodzieży, która nie bała się stawić czoła dziennikarstwu społecznemu i także miała swój wkład w tworzenie archiwum Radwanic podczas spotkań z seniorami i przeprowadzaniu sond ulicznych.

Dziękujemy Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” za zaufanie i przyznanie nam dofinansowania ze środków Programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropi w Polsce. Dzięki temu mogliśmy zakupić m.in. profesjonalny skaner,przez co wszystkie przekazane nam materiały są skanowane w bardzo dobrej jakości. Mogliśmy także postawić „Ławki Pamięci” – będące świadkami historii tu i teraz – upamiętniają grupy z Radwanic: seniorów (Ławka „Optymistka”), niepełnosprawnych (Ławka „Bez Barier”) oraz młodzieży (Ławka „Świeżo malowana”), a także jednocześnie promują cały projekt w przestrzeni publicznej Radwanic. Specjalne podziękowania dla Pana Ryszarda Bryś, za pomoc i poprowadzenie warsztatów, na których ławki mogły powstać.